Bygning: Amagertorv 2

Amagertorv 2, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-22390-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1877
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
30
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-22390-1
Kommune:
København
Adresse:
Købmagergade 1 , 1150 København K
Adresse:
Amagertorv 2 , 1160 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
22390
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
211
Totalt bygningsareal:
30
Opførelsesår:
1877
Ombygningsår:
1971
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Metalplader
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1FRIMANDS KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1827
Præcisionsgrad:
Præcist årstal

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
e23-24

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Harmonisk velprop. hus
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Ny underetage
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
09-08-1995

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Andet
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Andet
Stilart:
Klassicisme; Anden stilart
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap