Bygning: Christiansborg Ridebane 1

Christiansborg Ridebane 1, bygning 2, København
BBR-nummer:
101-439593-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1740
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
6264
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-439593-2
Kommune:
København
Adresse:
Christiansborg Ridebane 1 , 1218 København K
Adresse:
Prins Jørgens Gård 13 , 1218 København K
Adresse:
Christiansborg Ridebane 15 , 1218 København K
Adresse:
Christiansborg Ridebane 5 , 1218 København K
Adresse:
Christiansborg Ridebane 9 , 1218 København K
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
439593
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
3448
Totalt bygningsareal:
6264
Opførelsesår:
1740
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
89, STRAND KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1745
Præcisionsgrad:
Præcist årstal

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
e25-3

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
11-08-1995

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Christiansborg
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Christiansborg Ridebane 001
Objekt:
Ridebanebygning (nordre bygning)
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap