Bygning: Overformynderiet

Holmens Kanal 20, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-234843-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 2
Opførelsesår:
1937
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
7902
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-234843-1
Kommune:
København
Adresse:
Holmens Kanal 20 , 1060 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
234843
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
1649
Totalt bygningsareal:
7902
Opførelsesår:
1937
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Folie med grus/sten (fladt)
Ydervæg:
Betonelementer
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
212, ØSTER KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1939

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Overformynderiet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Offentlig service / undervisning

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a17-24

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
1
Originalitetsværdi:
1
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
26-06-1995

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan; Andet
Dør/Port:
Fyldingsport; Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel mv.
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Firefløjet bygning
Kvist:
Andet
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Funktionalisme; Klassicisme
Tagkonstruktion:
Fladt tag (built up)
Udsmykning:
Fordakning; Frise, bånd; Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Diverse pladebeklædninger

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Anlæg - Andet
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap