Bygning: Tornebuskegade 5

Tornebuskegade 5, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-576213-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1727
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
493
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-576213-1
Kommune:
København
Adresse:
Tornebuskegade 5 , 1131 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
576213
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
114
Totalt bygningsareal:
493
Opførelsesår:
1727
Ombygningsår:
1846
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
158, KLÆDEBO KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
e18-13

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Nye vinduer i butik
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
25-07-1995

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Porticus, søjlebåret forhal
Dør/Port:
Fyldingsdør; Andet
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds)
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap