Bygning: Gammel Kongevej 3A

Gammel Kongevej 3A, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-173275-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1892
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1466
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-173275-1
Kommune:
København
Adresse:
Gammel Kongevej 3 A, 1610 København V
Adresse:
Gammel Kongevej 3 B, 1610 København V
Adresse:
Gammel Kongevej 3 C, 1610 København V
Adresse:
Gammel Kongevej 3 D, 1610 København V
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
173275
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
362
Totalt bygningsareal:
1466
Opførelsesår:
1892
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
752, UDENBYS VESTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1884

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
FORHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
6/4+6

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
V. Friedrichsen, Pæn fac.Fremh. midtpart.+ siderisalit.
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Fine pudsede indfatninger omkr. døre og vinduer
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Neutralt i gadebilledet
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
Revner i puds ved indfatninger
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
16-07-1990

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist; Facade-/frontkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal; Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds)
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap