Bygning: Niels Hemmingsens Gade 9

Niels Hemmingsens Gade 9, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-391809-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1902
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2304
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-391809-1
Kommune:
København
Adresse:
Valkendorfsgade 16 , 1151 København K
Adresse:
Niels Hemmingsens Gade 9 , 1153 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
391809
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
576
Totalt bygningsareal:
2304
Opførelsesår:
1902
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
169, FRIMANDS KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1903

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
e23-19

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Nye vinduer i underetagen
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
08-08-1995

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Klassicisme; Anden stilart
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap