Bygning: Vesterbrogade 64

Vesterbrogade 64, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-624943-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1862
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1040
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-624943-1
Kommune:
København
Adresse:
Vesterbrogade 64 , 1620 København V
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
624943
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
260
Totalt bygningsareal:
1040
Opførelsesår:
1862
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
28, UDENBYS VESTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1852
Præcisionsgrad:
Præcist årstal

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
FORHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
1/17+22

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
rolig harmonisk facade,men trist
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
her lå opr.Vesterbros første boghandel
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
falder diskret ind i gadebilledet
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
vinduesudskiftninger i kvist og på 1.sal
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
trænger til facaderenovering
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
04-07-1990

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Teglsten
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap