Bygning: Birkedommervej 85

Birkedommervej 85, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-47385-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1935
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
470
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-47385-1
Kommune:
København
Adresse:
Birkedommervej 85 , 2400 København NV
Adresse:
Birkedommervej 87 , 2400 København NV
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
47385
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
235
Totalt bygningsareal:
470
Opførelsesår:
1935
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1100, UTTERSLEV
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
LANGHUS/GAVLVENDT
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
159/36+37

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
ark.Julius Berg, rolig facade
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
udtrykker overgang til funktionalismen
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Nye døre
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
11-03-1991

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Småkviste
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (stok-karakter)
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap