Bygning: Vesterbrogade 139

Vesterbrogade 139, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-625788-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1861
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
474
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-625788-1
Kommune:
København
Adresse:
Vesterbrogade 139 , 1620 København V
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
625788
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
163
Totalt bygningsareal:
474
Opførelsesår:
1861
Ombygningsår:
1998
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
43R, UDENBYS VESTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
FORHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
16/18+25

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
pænt proportioneret
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
danner en helhed sammen med Sorte Hest
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
undetetage spoleret. Div. N.V.+D.+kviste.
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
Snavset.
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
25-07-1990

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist; Facade-/frontkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap