Bygning: Vester Farimagsgade 41

Vester Farimagsgade 41, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-625990-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1935
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
4812
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-625990-1
Kommune:
København
Adresse:
Vester Farimagsgade 41 , 1606 København V
Adresse:
Vester Farimagsgade 43 , 1606 København V
Adresse:
Gyldenløvesgade 9 , 1369 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
625990
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
8
Bebygget areal:
742
Totalt bygningsareal:
4812
Opførelsesår:
1935
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Metalplader
Ydervæg:
Andet materiale
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
355, VESTERVOLD KVT.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1936
Ydervægsændring:
Letbeton (lette bloksten, gasbeton)

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
etagehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Handel / privat service

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a30-35

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
meget markant hjørnehus
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
03-08-1995

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Beboelsestårn, trappetårn; Porticus, søjlebåret forhal
Dør/Port:
Fyldingsdør; Beklædt port
Oprindelig funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Gavlkonstruktion:
Andet
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Klassicisme; Funktionalisme; Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet; Diverse pladebeklædninger; Skalmur

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Omgivelse:
Anlæg - Andet
Notat om omgivelser:
Boulevard
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap