Bygning: Grønnegade 33

Grønnegade 33, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-191575-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1897
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
738
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-191575-1
Kommune:
København
Adresse:
Grønnegade 33 , 1107 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
191575
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
199
Totalt bygningsareal:
738
Opførelsesår:
1897
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
269, KØBMAGER KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1893
Præcisionsgrad:
Præcist årstal

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bolig med erhverv

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
c23-36+c24-2

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
5
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
14-08-1995

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Tårn, spir, tagrytter; Porticus, søjlebåret forhal; Balkon, altan
Dør/Port:
Ny port; Ny dør
Oprindelig funktion:
Bygning til industri- eller håndværksproduktion mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Præfabrikerede elementer
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Tagkvist; Andet
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme; Renæssance; Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Fladt tag (built up)
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Bygningsværker
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap