Bygning: Danneskiold-Samsøes Allé 41

Danneskiold-Samsøes Allé 41, bygning 221, København
BBR-nummer:
101-42880-221
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1889
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2289
Anvendelse:
Bygning til undervisning / forskning

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-42880-221
Kommune:
København
Adresse:
Danneskiold-Samsøes Allé 41 , 1434 København K
Bygningsnummer:
221
Ejendomsnummer:
42880
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
763
Totalt bygningsareal:
2289
Opførelsesår:
1889
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
608, CHRISTIANSHAVNS
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Beklædningsmagasinet
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Danneskiold-Samsøes Allé 41
Objekt:
Magasinbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Militære anlæg

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap