Bygning: Vestre Elværk

Tietgensgade 33, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-7643-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 1
Opførelsesår:
1898
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
4150
Anvendelse:
El-/gas-/vand-/varmeværk mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-7643-1
Kommune:
København
Adresse:
Bernstorffsgade 11 , 1577 København V
Adresse:
Bernstorffsgade 15 , 1577 København V
Adresse:
Bernstorffsgade 15 A, 1577 København V
Adresse:
Tietgensgade 33 , 1704 København V
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
7643
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
1838
Totalt bygningsareal:
4150
Opførelsesår:
1898
Ombygningsår:
1975
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
415, VESTERVOLD KVT.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1899

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Vestre Elværk
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
etagehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Elværk

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a9-13

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Arkitektonisk vurdering:
mange spændende detaljer
Kulturhistorisk værdi:
1
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
flot beliggenhed
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
16-06-1995

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Tårn, spir, tagrytter
Dør/Port:
Fyldingsdør; Beklædt port
Oprindelig funktion:
El-/gas-/vand-/varmeværk mv.
Gesims:
Præfabrikerede elementer
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Gotik; Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Frise, bånd; Sålbænk
Vindue:
Retkantet; Rundbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Anlæg - Andet
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap