Bygning: Gothersgade 8A

Gothersgade 8A, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-184374-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1771
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2152
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-184374-1
Kommune:
København
Adresse:
Gothersgade 8 A, 1123 København K
Adresse:
Gothersgade 8 B, 1123 København K
Adresse:
Gothersgade 8 C, 1123 København K
Adresse:
Gothersgade 8 D, 1123 København K
Adresse:
Gothersgade 8 E, 1123 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
184374
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
426
Totalt bygningsareal:
2152
Opførelsesår:
1771
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
26, SKT. ANNÆ VESTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Baron Boltens Gård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Gothersgade 008
Objekt:
Forhus, sidehus og baghus
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
e37-07

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
28-08-1995
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap