Bygning: Katholmvej 3

Katholmvej 3, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-297349-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1925
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
230
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-297349-1
Kommune:
København
Adresse:
Katholmvej 3 , 2720 Vanløse
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
297349
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
115
Totalt bygningsareal:
230
Opførelsesår:
1925
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
377, VANLØSE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Enfam. hus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
A5-14

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
bar gavl, men fin BB
Kulturhistorisk værdi:
5
Kulturhistorisk vurdering:
Regnar Wied
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
15-06-1994

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Stationsby - Forstadskvarter (blandet bebyggelse)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap