Bygning: Østbanegade 39

Østbanegade 39, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-665100-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1931
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2067
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-665100-1
Kommune:
København
Adresse:
Østbanegade 39 , 2100 København Ø
Adresse:
Østbanegade 41 , 2100 København Ø
Adresse:
Østbanegade 43 , 2100 København Ø
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
665100
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
689
Totalt bygningsareal:
2067
Opførelsesår:
1931
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
915, ØSTERVOLD KVT.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
SOM SKEMA 10433
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Div.N.V.+kviste.
Bevaringsmæssig værdi:
5
Bevaringsmæssig vurdering:
SE SKEMA 10433
Registreringsdato:
20-11-1991

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap