Bygning: Bryggerhesten 1

Bryggerhesten 1, bygning 22, København
BBR-nummer:
101-346480-22
Fredningsstatus:
Fredet
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Restaurant, café, kasino o. lign.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-346480-22
Kommune:
København
Adresse:
Bryggerhesten 1 , 1799 København V
Adresse:
Gamle Carlsberg Vej 11 , 1799 København V
Bygningsnummer:
22
Ejendomsnummer:
346480
Bygningstype:
Bygning
Matrikel og ejerlav:
2156A, VALBY
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Carlsberg Bryggeri
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Vesterfælledvej 100
Objekt:
Lagerbygningen med lagerkældre
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Bygningskonstruktion

Nuværende funktion:
Bygning til industri- eller håndværksproduktion mv.

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
SAMMENBYGGET HUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
51/13+14

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
tilbygning
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
sammenhængende område m. gulstenshuse
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
ændret underfacade
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
4

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Oprindelig funktion:
Anden bygning til transport, handel mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Gavlhus
Sokkel:
Teglsten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Natur - Træer

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap