Bygning: Rådmandsgade 34

Rådmandsgade 34, bygning 4, København
BBR-nummer:
101-480593-4
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1928
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
467
Anvendelse:
Bygning til industri- eller håndværksproduktion mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-480593-4
Kommune:
København
Adresse:
Rådmandsgade 34 , 2200 København N
Bygningsnummer:
4
Ejendomsnummer:
480593
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
289
Totalt bygningsareal:
467
Opførelsesår:
1928
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1101, UDENBYS KLÆDEBO
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

Statslig bevaringsundersøgelse

Betegnelse:
Vaskehuset
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Bevaringværdig ifølge tinglysning
Beliggenhed:
Rådmandsgade 34
Objekt:
Vaskehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Småværksted / blandet

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
etagehus/baghus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Produktion

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a26-16

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Arkitektonisk vurdering:
typisk baggårdsmiljø for produktin
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
interessant 1+2 baggård
Originalitetsvurdering:
tilbygninger i flere etaper
Tilstandsværdi:
8
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
09-04-1996

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Ny dør; Beklædt dør
Oprindelig funktion:
Anden bygning til produktion
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap