Bygning: Silkegade 11

Silkegade 11, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-497194-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1877
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1012
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-497194-1
Kommune:
København
Adresse:
Silkegade 11 , 1113 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
497194
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
253
Totalt bygningsareal:
1012
Opførelsesår:
1877
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
43, KØBMAGER KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1857
Præcisionsgrad:
+/- 10 år

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
e28-32

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
Nye vinduer
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
08-08-1995

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Andet; Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Præfabrikerede elementer
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Andet
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Frise, bånd
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap