Bygning: Østergade 3

Østergade 3, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-670392-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1900
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
889
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-670392-1
Kommune:
København
Adresse:
Østergade 3 , 1100 København K
Adresse:
Østergade 5 , 1100 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
670392
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
225
Totalt bygningsareal:
889
Opførelsesår:
1900
Ombygningsår:
1990
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
427, ØSTER KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Handel / privat service

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a14-31

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
7
Originalitetsvurdering:
Div. nye vinduer og dører i stueetagen
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
29-06-1995

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Flammeret dør
Oprindelig funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd; Fordakning; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet; Rundbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Anlæg - Andet
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap