Bygning: Rigsdagsgården 1

Rigsdagsgården 1, bygning 5, København
BBR-nummer:
101-439593-5
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1740
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1269
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-439593-5
Kommune:
København
Adresse:
Rigsdagsgården 1 , 1218 København K
Adresse:
Rigsdagsgården 2 , 1218 København K
Adresse:
Rigsdagsgården 3 , 1218 København K
Bygningsnummer:
5
Ejendomsnummer:
439593
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
525
Totalt bygningsareal:
1269
Opførelsesår:
1740
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Andet materiale
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
89, STRAND KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1720
Præcisionsgrad:
Præcist årstal

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
e25-26

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
11-08-1995

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Christiansborg
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Rigsdagsgården 001
Objekt:
Løngang
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap