Bygning: Skindergade 7

Skindergade 7, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-501000-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 2
Opførelsesår:
1901
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1790
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-501000-1
Kommune:
København
Adresse:
Skindergade 7 , 1159 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
501000
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
594
Totalt bygningsareal:
1790
Opførelsesår:
1901
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
168, FRIMANDS KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1902

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
e22-20

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
Velprop. hus m. fine detaljer
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Nye vinduer i undereetagen
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
08-08-1995

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet; Rundbuet; Fladbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap