Bygning: Gamle Carlsberg Vej 15

Gamle Carlsberg Vej 15, bygning 15, København
BBR-nummer:
101-346480-15
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1858
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
582
Anvendelse:
Anden bygning til fritidsformål

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-346480-15
Kommune:
København
Adresse:
Gamle Carlsberg Vej 15 , 1799 København V
Bygningsnummer:
15
Ejendomsnummer:
346480
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
582
Totalt bygningsareal:
582
Opførelsesår:
1858
Ombygningsår:
1876
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Andet materiale
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
2156A, VALBY
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
SAMMENBYGGET HUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
49/22+23+24

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
enestående eks. på buet glaskonstruktion
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
væksthus sammenbygget m. æresbolig
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
flot belig. i grønt parkanlæg,desværre ud til banen
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
unikt anlæg

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Teglsten
Stilart:
Klassicisme; Historicisme
Tagkonstruktion:
Halvtag/pulttag; Andet
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Carlsberg Bryggeri
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Vesterfælledvej 100
Objekt:
Vinterhaven
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Bygningskonstruktion

Nuværende funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap