Bygning: Østbanegade 3

Østbanegade 3, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-42626-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 2
Opførelsesår:
1901
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2144
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-42626-1
Kommune:
København
Adresse:
Østbanegade 3 , 2100 København Ø
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
42626
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
539
Totalt bygningsareal:
2144
Opførelsesår:
1901
Ombygningsår:
1977
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
817, ØSTERVOLD KVT.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
ETAGEEJENDOM
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
312-28

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Markant pudset hj.-afrundet
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
Bygget på opfyldt terræn
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
Del af karre
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Nye vinduer i kviste. Velux.
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
Ret snavset, lidt forsømte v. m.m.
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
19-11-1991

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Andet
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Klassicisme; Barok
Tagkonstruktion:
Valmtag; Kuppel-/hjelmtag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap