Bygning: Kristianiagade 5

Kristianiagade 5, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-321916-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1900
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1154
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-321916-1
Kommune:
København
Adresse:
Kristianiagade 5 , 2100 København Ø
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
321916
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
577
Totalt bygningsareal:
1154
Opførelsesår:
1900
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Andet materiale
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
785, ØSTERVOLD KVT.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
VILLA/RUSSISKE AMBASSADE
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
329-7

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Bygh.gross.Otto Mønsted. Ark.Vilhelm Dahlerup. Markant.
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
(udsmykn.2,3,4,5,6,7,9)
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Markant på hjørne- del af enklave med hvide villaer.
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
03-12-1991

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids; Porticus, søjlebåret forhal; Veranda, udestue
Oprindelig funktion:
Række-, kæde- eller dobbelthus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims; Andet
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme; Renæssance
Tagkonstruktion:
Valmtag; Fladt tag (built up)
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap