Bygning: Gothersgade 43

Gothersgade 43, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-184757-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 2
Opførelsesår:
1910
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2278
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-184757-1
Kommune:
København
Adresse:
Ny Østergade 34 , 1101 København K
Adresse:
Gothersgade 43 , 1123 København K
Adresse:
Christian IX's Gade 8 , 1111 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
184757
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
456
Totalt bygningsareal:
2278
Opførelsesår:
1910
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
394, KØBMAGER KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
c23-23

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
14-08-1995

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Karnap; Balkon, altan
Dør/Port:
Ny dør; Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Præfabrikerede elementer
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist; Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme; Renæssance
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Sålbænk; Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet; Fladbuet; Runde og ovale
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Natur - Park, skov
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap