Bygning: Tordenskjoldsgade 15

Tordenskjoldsgade 15, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-575950-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1900
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2550
Anvendelse:
Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-575950-1
Kommune:
København
Adresse:
Tordenskjoldsgade 15 , 1055 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
575950
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
510
Totalt bygningsareal:
2550
Opførelsesår:
1900
Ombygningsår:
1987
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
327, ØSTER KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kro / hotel

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
c20-08-10

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
alm. etagebebyg. med gode detaljer
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
div. nye vinduer
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
08-08-1995

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Teglsten
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning; Fordakning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap