Bygning: Gammel Kongevej 51

Gammel Kongevej 51, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-173569-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1908
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
3420
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-173569-1
Kommune:
København
Adresse:
Værnedamsvej 18 , 1619 København V
Adresse:
Værnedamsvej 20 , 1619 København V
Adresse:
Gammel Kongevej 49 A, 1610 København V
Adresse:
Gammel Kongevej 49 B, 1610 København V
Adresse:
Gammel Kongevej 51 , 1610 København V
Adresse:
Gammel Kongevej 53 A, 1610 København V
Adresse:
Gammel Kongevej 53 B, 1610 København V
Adresse:
Gammel Kongevej 55 , 1610 København V
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
173569
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
6
Bebygget areal:
585
Totalt bygningsareal:
3420
Opførelsesår:
1908
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
92, UDENBYS VESTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
HJØRNEHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
3/3+47/28

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
markant hjørnehus,lidt tungt udtryk.Nationalrom.træk
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
fine sandstensdet.,tidstyp.tilbagetrækning fra gade
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
typisk udtryk for Gl.Kongevej(karnaphus)
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
vinduesudskiftninger enkelte steder
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
09-07-1990

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Karnap; Balkon, altan
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Manzardkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal; Frise, bånd
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap