Bygning: Østergade 35

Østergade 35, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-670554-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1750
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1068
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-670554-1
Kommune:
København
Adresse:
Østergade 33 , 1100 København K
Adresse:
Østergade 35 , 1100 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
670554
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
220
Totalt bygningsareal:
1068
Opførelsesår:
1750
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
24, ØSTER KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
ETAGEHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Handel / privat service

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
A14-19

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
07-07-1995
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap