Bygning: Øster Allé 29

Øster Allé 29, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-665704-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-665704-1
Kommune:
København
Adresse:
Øster Allé 29 , 2100 København Ø
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
665704
Bygningstype:
Bygning
Matrikel og ejerlav:
4864, UDENBYS KLÆDEBO
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1921

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
VILLA
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
323-23

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
-4 Ark. H.S.Wengel. Symm. opbygget
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
Lidt afstumpet i sit udtryk
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
En blandt flere villaer i området
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
06-11-1991

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Karnap
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims; Andet
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Kuppel-/hjelmtag
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap