Bygning: Oslo Plads 8

Oslo Plads 8, bygning 6, København
BBR-nummer:
101-100086758-6
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1897
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1484
Anvendelse:
Bygning til jernbane- og busdrift

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-100086758-6
Kommune:
København
Adresse:
Oslo Plads 10 , 2100 København Ø
Adresse:
Oslo Plads 6 , 2100 København Ø
Adresse:
Oslo Plads 8 , 2100 København Ø
Bygningsnummer:
6
Ejendomsnummer:
100086758
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
1484
Totalt bygningsareal:
1484
BBR-fredningsstatus:
Bygningen og dens umiddelbare omgivelser fredet iht. bygningsfredningsloven
Opførelsesår:
1897
Anvendelse:
Bygning til jernbane- og busdrift
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Fibercement herunder asbest
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
987D, Østervold Kvarter, København
Zone:
Ingen
Ejerforhold:
Staten

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Østerport Station
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
313-15,16

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Fin velprop. station i nationalrom.stil.Bindingsværk,
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Bygget til MIDLERTIDIG st. kviste,fint tårn.
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
Genkendelig langt fra Div.træskærer arb.
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
20-11-1991

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Tårn, spir, tagrytter
Oprindelig funktion:
Anden bygning til transport, handel mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Hovedplan:
Andet
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Teglsten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Andet
Ydermur:
Bindingsværk med afstolpet tømmer

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Østerport Station
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Osloplads 006-010
Objekt:
Hovedbygning og perrontage (2 stk.)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap