Bygning: Vesterbrogade 110

Vesterbrogade 110, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-625273-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1853
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
992
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-625273-1
Kommune:
København
Adresse:
Vesterbrogade 110 , 1620 København V
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
625273
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
248
Totalt bygningsareal:
992
Opførelsesår:
1853
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
39S, UDENBYS VESTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
FORHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
10/13+19

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
enkelt rytmisk facadeudtryk
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Bjørnstjerne Bjørnsson boede her. typisk detaljering
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
god sammenhæng til facaderækken ved Sorte Hest
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
nyt grimt bølgeeternittag skæmmende butiksskiltning
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
iøvrigt pænt istandsat
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
07-08-1990

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Teglsten; Andet
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Vindues-, dør- eller portindfatning
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap