Bygning: Kristianiagade 5

Kristianiagade 5, bygning 2, København
BBR-nummer:
101-321916-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1900
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
270
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-321916-2
Kommune:
København
Adresse:
Kristianiagade 5 , 2100 København Ø
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
321916
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
270
Totalt bygningsareal:
270
Opførelsesår:
1900
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
785, ØSTERVOLD KVT.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
GARAGE/BOLIG
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
329-3

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Bygh. Otto Mønsted. Varieret men harmonisk facadeforløb
Kulturhistorisk værdi:
5
Kulturhistorisk vurdering:
(udsmykn.2,4,6,7)
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
"Danner ""strøg"" bag villa."
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
Integreret del af anlæg.
Registreringsdato:
03-12-1991

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids
Oprindelig funktion:
Transport- og garageanlæg
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims; Andet
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist; Manzardkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme; Anden stilart
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning; Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap