Bygning: Østbanegade 7

Østbanegade 7, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-664856-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-664856-1
Kommune:
København
Adresse:
Østbanegade 7 , 2100 København Ø
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
664856
Bygningstype:
Bygning
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
836, ØSTERVOLD KVT.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
ETAGEEJENDOM
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
312-30

Vurdering

Miljømæssig vurdering:
SE SKEMA 10422
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
19-11-1991

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap