Bygning: Store Regnegade 22

Store Regnegade 22, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-530957-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1717
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
192
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-530957-1
Kommune:
København
Adresse:
Store Regnegade 22 , 1110 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
530957
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
64
Totalt bygningsareal:
192
Opførelsesår:
1717
Ombygningsår:
1978
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
193, KØBMAGER KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1682
Præcisionsgrad:
Præcist årstal

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Handel / privat service

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
c24-21

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
14-08-1995

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gesims:
Muret gesims; Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Teglsten
Stilart:
Anden stilart; Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Bygningsværker
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap