Bygning: Danneskiold-Samsøes Allé 51

Danneskiold-Samsøes Allé 51, bygning 216, København
BBR-nummer:
101-41760-216
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1861
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
3317
Anvendelse:
Bygning til undervisning / forskning

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-41760-216
Kommune:
København
Adresse:
Danneskiold-Samsøes Allé 51 , 1434 København K
Bygningsnummer:
216
Ejendomsnummer:
41760
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
3079
Totalt bygningsareal:
3317
Opførelsesår:
1861
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Andet materiale
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
598, CHRISTIANSHAVNS
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Grov- og kleinsmedjen
Sag:
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Danneskjold-Samsøes Alle 51
Objekt:
Smedje
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Militære anlæg

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap