OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Bygning: Havnegade 35

Havnegade 35, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-214338-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1900
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2490
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-214338-1
Kommune:
København
Adresse:
Peder Skrams Gade 27 , 1054 København K
Adresse:
Havnegade 35 , 1058 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
214338
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
498
Totalt bygningsareal:
2490
Opførelsesår:
1900
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
336, ØSTER KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1871
Præcisionsgrad:
Præcist årstal

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
c22-15-16

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
08-08-1995

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Fyldingsport
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Anden stilart; Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet; Rundbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Anlæg - Havnekaj
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap