Bygning: August Bournonvilles Passage 1

August Bournonvilles Passage 1, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-575896-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1866
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1841
Anvendelse:
Bygning til undervisning / forskning

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-575896-1
Kommune:
København
Adresse:
August Bournonvilles Passage 1 , 1055 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
575896
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
472
Totalt bygningsareal:
1841
Opførelsesår:
1866
Ombygningsår:
1976
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
300, ØSTER KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Brønnums Hus
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
August Bournonvilles Passage 1 (tidl. Tordenskjoldsgade 1)
Objekt:
Forhus, sidehus og baghus
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
d23-9-10-11

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
26-09-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan; Trappe
Dør/Port:
Fyldingsport; Ny dør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Vindues-, dør- eller portindfatning; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Stationsby - Den ældre bykerne
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Anlæg - Parkeringsplads
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap