Bygning: Hovedpostkontoret

Bernstorffsgade 30, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-43967-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1912
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
16558
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-43967-1
Kommune:
København
Adresse:
Bernstorffsgade 30 , 1577 København V
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
43967
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
4682
Totalt bygningsareal:
16558
Opførelsesår:
1912
Ombygningsår:
1962
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1501, UDENBYS VESTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Hovedpostkontoret
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
HJØRNEHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
74/28+29+26

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
stor markant administrationsbygning
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
træbarak på 2.sal mod Berntorffsgade,uskøn
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
facaden renset
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
04-09-1990

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Tårn, spir, tagrytter; Frontispice, fronton, frontspids
Oprindelig funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Andet
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap