Bygning: Heibergsgade 14

Heibergsgade 14, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-216586-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-216586-1
Kommune:
København
Adresse:
Herluf Trolles Gade 1 , 1052 København K
Adresse:
Heibergsgade 14 , 1056 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
216586
Bygningstype:
Bygning
Matrikel og ejerlav:
410, ØSTER KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1879

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
d22-36

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
27-07-1995

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan; Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør; Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Historicisme
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Vindues-, dør- eller portindfatning; Fordakning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Stationsby - Den ældre bykerne
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Anlæg - Andet
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap