Bygning: Peder Skrams Gade 7

Peder Skrams Gade 7, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-431401-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1880
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2035
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-431401-1
Kommune:
København
Adresse:
Peder Skrams Gade 7 , 1054 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
431401
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
418
Totalt bygningsareal:
2035
Opførelsesår:
1880
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
415, ØSTER KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
d23-30-31-32

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Nye vinduer
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
27-07-1995

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsport
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Præfabrikerede elementer
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Historicisme
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet; Rundbuet; Fladbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Stationsby - Den ældre bykerne
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap