Bygning: Tordenskjoldsgade 9

Tordenskjoldsgade 9, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-826180-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1870
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1527
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-826180-1
Kommune:
København
Adresse:
Tordenskjoldsgade 1 , 1055 København K
Adresse:
Tordenskjoldsgade 3 , 1055 København K
Adresse:
Tordenskjoldsgade 5 , 1055 København K
Adresse:
Tordenskjoldsgade 9 , 1055 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
826180
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
481
Totalt bygningsareal:
1527
Opførelsesår:
1870
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
440, ØSTER KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
08-08-1995
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap