Bygning: Gamle Carlsberg Vej 11

Gamle Carlsberg Vej 11, bygning 163, København
BBR-nummer:
101-346480-163
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1878
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
162
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-346480-163
Kommune:
København
Adresse:
Gamle Carlsberg Vej 11 , 1799 København V
Bygningsnummer:
163
Ejendomsnummer:
346480
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
162
Totalt bygningsareal:
162
Opførelsesår:
1878
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
2156A, VALBY
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Carlsberg Bryggeri
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Vesterfælledvej 100
Objekt:
Kørehal med lagerkældre
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Bygningskonstruktion

Nuværende funktion:
Transport- og garageanlæg

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap