Bygning: Vesterbrogade 114

Vesterbrogade 114, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-625338-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1853
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2009
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-625338-1
Kommune:
København
Adresse:
Vesterbrogade 114 , 1620 København V
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
625338
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
405
Totalt bygningsareal:
2009
Opførelsesår:
1853
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
39P, UDENBYS VESTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1854
Præcisionsgrad:
Præcist årstal

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
FORHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
10/26+29.97:F14.

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
urytmisk facade med skæmmende altaner
Kulturhistorisk værdi:
5
Kulturhistorisk vurdering:
ingen detaljering
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
skiller sig ud i rækken med altaner og mansardtag
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
Div.N.V.+D.+port+kviste+franske altaner.
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
(5) Afskallet puds og maling.
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
07-08-1990

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Manzardkvist
Sokkel:
Teglsten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap