Bygning: Gammel Kalkbrænderi Vej 13

Gammel Kalkbrænderi Vej 13, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-172228-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1864
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
221
Anvendelse:
Bygning til undervisning / forskning

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-172228-1
Kommune:
København
Adresse:
Gammel Kalkbrænderi Vej 13 , 2100 København Ø
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
172228
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
221
Totalt bygningsareal:
221
Opførelsesår:
1864
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
241, UDENBYS KLÆDEBO
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
VILLA
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
254-6

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Ark. Hans Holm.
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Kuriøs gadefacade / lidt svagt i proportionerne
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Del af villaenklave
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Nye vinduer, Velux, nye døre, spindeltrappe
Tilstandsværdi:
6
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
KODE udsmykn.:(2,4,5,6,7)
Registreringsdato:
09-10-1991

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids; Balkon, altan; Trappe
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Teglsten
Stilart:
Klassicisme; Historicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap