Bygning: Gothersgade 39

Gothersgade 39, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-184730-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1900
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
685
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-184730-1
Kommune:
København
Adresse:
Gothersgade 39 , 1123 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
184730
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
137
Totalt bygningsareal:
685
Opførelsesår:
1900
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
335, KØBMAGER KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1733
Præcisionsgrad:
Præcist årstal

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bolig med erhverv

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
c23-20

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
1
Originalitetsværdi:
5
Tilstandsværdi:
6
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
14-08-1995

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør; Ny dør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Sålbænk; Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Bygningsværker
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap