Bygning: H.P. Ørums Gade 20

H.P. Ørums Gade 20, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-664406-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1908
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
162
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-664406-1
Kommune:
København
Adresse:
H.P. Ørums Gade 20 , 2100 København Ø
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
664406
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
56
Totalt bygningsareal:
162
Opførelsesår:
1908
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
4221, UDENBYS KLÆDEBO
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
etagehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a22-28

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
gulstensfacade med fine detaljer
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
del af byggeforeningstradition
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
del af homogen facaderække
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
26-03-1996

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør; Ny dør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims; Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Klassicisme; Anden stilart
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet; Fladbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap