Bygning: Tingskiftevej 4

Tingskiftevej 4, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-569977-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1904
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
334
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-569977-1
Kommune:
København
Adresse:
Tingskiftevej 4 , 2900 Hellerup
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
569977
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
167
Totalt bygningsareal:
334
Opførelsesår:
1904
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
3734, UDENBYS KLÆDEBO
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
VILLA
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
281-6&7&8

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Ark.Andreas Clemmensen(eget hus)
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Oprindelig loggia intakt bag glaspaneler -dom. velux
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
16-07-1991

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Porticus, søjlebåret forhal; Balkon, altan; Karnap
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims; Andet
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Kvist:
Småkviste
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Ydermur:
Puds, overfladebehandling; Bindingsværk med afstolpet tømmer

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Småbygninger
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap