Bygning: Købmagergade 11

Købmagergade 11, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-328767-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1850
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
258
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-328767-1
Kommune:
København
Adresse:
Købmagergade 11 , 1150 København K
Adresse:
Købmagergade 11 A, 1150 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
328767
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
34
Totalt bygningsareal:
258
Opførelsesår:
1850
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
66, FRIMANDS KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
e24-30

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Nye butiksvinduer
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
09-08-1995

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Andet
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Præfabrikerede elementer
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Klassicisme; Anden stilart
Tagkonstruktion:
Andet
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Andet; Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap