Bygning: Birkedommervej 14

Birkedommervej 14, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-45420-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1934
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2445
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-45420-1
Kommune:
København
Adresse:
Birkedommervej 14 , 2400 København NV
Adresse:
Birkedommervej 16 , 2400 København NV
Adresse:
Landfogedvej 5 , 2400 København NV
Adresse:
Landfogedvej 7 , 2400 København NV
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
45420
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
489
Totalt bygningsareal:
2445
Opførelsesår:
1934
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1085, UTTERSLEV
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
BLOKBEBYGGELSE
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
69/2+4

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
ark.Poul Ambye,kedeligt neutralt udtryk
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
god sammenhæng med modstående hjørne
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
altaner fjernet fra gadefacade
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
dårlig sokkel
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
27-09-1990

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Funktionalisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap